top of page

Jak u nás probíhá dentální hygiena?

1. Anamnéza

Při vstupní dentální hygieně Vám bude dán do čekárny anamnestický dotazník, který je rozdělen do třech částí:

  • osobní údaje (jméno, přijmení, rodné číslo, bydliště, pojišťovna, apod.),

  • zdravotní anamnéza (prodělané operace, aktuální a prodělané onemocnění, užívané léky, alergie, kouření apod.)

  • stomatologická anamnéza (poslední přibližný datum návštěvy Vašeho lékaře, přibližný datum posledních rtg snímků, prodělaná léčba - ortodoncie, parodontologie, implantologie, Vámi používané pomůcky k domácí ústní hygieně)

Dotazník společně ještě probereme v ordinaci, takže když si nebudete něčím jistí, tak to spolu doladíme :)

2. Vyšetření stavu chrupu a dásní

Vyšetření se dělí na vnější (extraorální) a vnitřní (intraorální).

Při extraorální vyšetření pozorujeme a posuzujeme:

  • asymetrii obličeje, zarudlá místa na kůži, jizvy, otoky, čelistní kloub, růst a postavení čelistí, zvětšení lymfatických uzlin

Při intraorálním vyšetření pozorujeme a posuzujeme:

  • úroveň dentální hygieny (nánosy zubního povlaku, kamene a pigmentací), kvalitu dosavadního zubního ošetření, postavení a anomálie zubů a jejich případné poškození (eroze, klínovité defekty, apod.)

  • linii úsměvu, otoky/zarudnutí sliznice, uzdičky, slizniční řasy, recesy, píštěle/vředy, stav parodontu (úbytek kosti, přítomnost parodontálních kapes, viklavosti, apod.)

Pokud máme k dispozici u vstupního vyšetření i Vaše rentgeny (opg a bw), tak je také společně projdeme.

Díky všem těmto informacím jsme pak schopné správně zhodnotit Váš aktuální stav, doporučit rady a pomůcky pro zlepšení stavu a predikovat průběh případného onemocnění.

3. Detekce plaku

Pro lepší vizualizaci úrovně Vaší domácí péče využíváme tzv. detekci povlaku (“obarvení”). Díky němu vidíte, dle barevné škály (od světle růžové po sytě modrou), kde čistíte výborně a na která místa je při čištění třeba dávat vetší pozor.

4. Fotodokumentace stavu intraorální kamerou

Při každé návštěvě fotíme aktuální stav intraorální kamerou, abychom měli společnou zpětnou vazbu o vývoji stavu ve Vašich ústech. Můžeme se tak radovat nad společnými úspěchy a ladit případné nedostatky :)

5. Odstranění zubního kamene, povlaku a pigmentací

Odstranění zubního kamene a pigmentací provádíme přístrojem EMS Prophylaxis Master. Jedná se o švýcarský přístroj, který je schopen velmi šetrně a příjemně odstranit biofilm, zubní kámen a pigmentace ze skloviny, dentinu, měkkých tkání, mléčných zubů, ortodontických aparátů, povrchu implantátů a protetických prací. Přístroj během ošetření ohřívá vodu, což je velmi příjemné jak pro všechny běžné pacienty, tak především pro pacienty s citlivostí zubů.

Veškeré úkony provádíme s lupovými brýlemi, které slouží k optickému zvětšení vyšetřované oblasti, tím nám umožňují maximální přesnost a šetrnost výkonu prováděného ve Vašich ústech :)

 

6. Motivace a instruktáž

Jelikož razíme heslo “čistý zub, zdravý zub” je pro nás motivace a instruktáž nejdůležitější částí návštěvy u dentální hygienistky. Protože právě každodenní pečlivé "domácí" čištění – odstraňování povlaku a tedy i bakterií ze všech ploch zubů – je nezbytné k udržení zdravého chrupu. Postupně si tedy ukážeme, jak čistit klasickým a solo kartáčkem a jak na mezizubní kartáčky a dentální nit.

Při kontrolních návštěvách budeme techniku čištění s jednotlivými pomůckami pilovat k dokonalosti, proto Vás budeme vždy prosit o to, abyste si kartáčky vzali s sebou :)

7. Návazující péče

V případě, že je v ústech více zubního kamene a pigmentací, ošetření je většinou potřeba rozfázovat do 2 nebo více návštěv. Návštěvy se s Vámi snažíme naplánovat v co nejkratší době, aby byly Vaše ústa kompletně co nejdříve vyčištěna.

Jakmile máme kompletně vyčištěno, domlouváme se na pravidelných kontrolách od 3 do 6 měsíců, v závislosti na tom, jaký je u Vás stanovený léčebný plán.

8. Cíl ošetření

Našim cílem je Vás naučit pečovat o své zuby tak, aby u Vás nevznikaly nové kazy, zubní kámen, pigmentace a neměli jste problém s citlivostí zubů, krvácením dásní nebo zápachem z úst.

bottom of page