SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI

  • MDDr. Lenka Bencová (Měřín)

  • MDDr. Jitka Jírová (Jihlava)

  • MDDr. Vít Kalců (Jihlava)

  • MUDr. Jindřich Hlávka (Luka nad Jihlavou)

  • MUDr. et PhDr. René Caha (Parodontologie s.r.o. - Brno)